Finnish

Ei vois vähempää kiinnostaa, tunge vaikka hanuriisi -lisenssi (EVVKTVH)
=======================================================================

Tämän lisenssisopimuksen kopioiminen ja levittäminen on sallittu ja jopa
suositeltavaa. Tämä lisenssisopimus on julkaistu itsensä alaisena, joten
tällekin saa tehdä mitä ikinä haluaa.


Johdanto 
======== 

Yleensä tietokoneohjelmien lisenssisopimukset on suunniteltu siten, että
ne estävät ohjelmien vapaan jakamisen ja muuttamisen. On olemassa myös
vapaampia lisenssejä, kuten GPL. GPL:n ongelma on vain se, että sekin
rajoittaa joskus aivan liikaa. EVVKTVH on lisenssi, joka vapauttaa
tekijän kaikesta vastuusta ja antaa koodin käytölle rajattomat oikeudet.

Ehdot kopioimiselle, levittämiselle ja muuttamiselle
====================================================

Tätä Lisenssiä sovelletaan kaikkiin ohjelmiin tai muihin teoksiin, jotka
sisältävät tekijänoikeuden haltijan ilmoituksen, että teoksen levittäminen
tapahtuu EVVKTVH lisenssin ehtojen mukaan.

1. Kenellä tahansa on oikeus tehdä koodilla tai teoksella mitä tahansa. 
  Sitä saa täysin vapaasti kopioida, levittää ja muuttaa. Tekijä on luopunut
  kaikista oikeuksistaan sekä vastuustaan. On täysin sallittua esimerkiksi
  kopioida koodi tai teos USB-muistitikulle ja lisenssin nimen mukaisesti 
  työntää se peräsuoleen, tai vaihtoehtoisesti vaikka oikean harmonikan 
  sisään. Tekijä luopuu täysin kaikesta kiinnostuksesta kohteen myöhemmän 
  kohtalon suhteen, eikä ole velvollinen kommentoimaan sitä tai sen
  käyttöä, edelleenkehitystä tai muuta soveltamista jälkikäteen edes 
  pyydettäessä.

2. Koska lisenssin kohde on lisensoitu ilmaiseksi, sille ei myönnetä takuuta,
  eikä tekijä ota vastuuta yhtään mistään; ei siis tietojen tai laitteiden 
  katoamisesta, tuhoutumisesta tai muusta vahingosta; ei kohteen käyttäjän
  mielenterveyden, koiran, vaimon tai omaisuuden menetyksestä eikä mahdollisista 
  terveydellisistä vahingoista, joita voi aiheutua kohdan 1 esimerkin 
  soveltamisesta käytäntöön.


English

I Couldn't Care Less Even If You Stuff It Up Your Ass - ICCLEIYSIUYA
====================================================================

Copying and distributing this license is permitted and encouraged. This
license is subject to the terms inside itself so anybody is free to do 
whatever he/she wishes with the license.

Preamble
========

Most computer software license models have been written to prevent the
free distribution and/or modification of software. There are, however,
more liberal license models like GPL but even GPL sets some restrictions,
as most developers know. ICCLEIYSIUYA is a model that removes all rights
and responsibilities of the original writer and sets absolutely no
restrictions as to what the software can be done with.

Terms for copying, distribution and modifications
=================================================

This License is applicable with any Software Product or any Work
(hereafter referred to as "Product") that contains the a written statement
from the Author of the Product implying that the distrubution of the
Product is subject to ICCLEIYSIUYA.


1. Anybody can do anything with the Product. The Product can be copied,
  distributed and modified freely. The Author neither makes claims or has
  any responsibilities regarding the Product. A real-life example: it is
  completely legal to copy a software Product to a USB memory stick and 
  stuff the stick up one's ass or, if preferred, into a living or dead 
  donkey*. The Author may and very probably will lose all interest in the 
  afterlife of the Product and has no responsibility whatsoever as to what
  will happen with the Product after its release. Neither has the Author 
  any obligation to comment the Product, its use, further development or
  anything else, not even when asked politely or impolitely.

2. Due to the free license this Product has no guarantee whatsoever. The
  Writer will not be responsible for anything: neither for data corrupted 
  or vanished, not for damaged equipment, not for the loss of the user's 
  mental health, not for losing his dog, wife or other property. Neither 
  is the writer responsible for the problems for the user's (or the 
  animal's) physical health possibly caused by implementing the example 
  mentioned in (1).

*("donkey" is synonym for "ass").